Dzień Edukacji Narodowej | 14 października

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty
„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”
( B. Conklin) 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę wszystkim pracownikom placówek oświatowych i wychowawczych złożyć serdeczne podziękowania za codzienny trud i zaangażowanie wkładane w wychowanie młodego pokolenia, za czas poświęcany na przekazywanie bezcennej wiedzy, za uśmiech, serce i cierpliwość. W zamian za wkład w edukację i wychowanie życzę, aby uczniowie obdarowywali Was zaufaniem, szacunkiem i uznaniem.
Edukacja w czasie epidemii COVID-19, stanowi duże wyzwanie dla całego świata. Ten szczególny czas uświadamia społeczeństwu, jak wielką rolę w procesie wychowywania i kształtowania osobowości naszych dzieci odgrywają nauczyciele, a przede wszystkim podkreśla Waszą wyjątkową misję.
Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy, wytrwałości w pełnieniu swojej niełatwej misji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wszystkiego dobrego!


  


Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka


Giżycko |  14 października 2020 roku


[caption id="attachment_82203" align="aligncenter" width="743"] Życzenia burmistrza Giżycka kierowane do nauczycieli[/caption]