Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Samorządy skupione wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich stworzyły dokument "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia", który ułatwił przygotowanie, a następnie umożliwił realizację wspólnych ponadlokalnych przedsięwzięć, w oparciu o pojawiające się możliwości wsparcia zewnętrznego oraz zasoby własne.

"WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 – STRATEGIA" .pdf do pobrania

Samorządowcy przekazali Strategię Krainy Wielkich Jezior
na ręce Marszałka Województwa Jacka Protasa 31 marca 2014 w Olsztynie

 Strategię opracowało 12 mazurskich samorządów miasto Giżycko i gmina wiejska Giżycko, Mrągowo i gmina wiejska Mrągowo, Ryn, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Węgorzewo, Mikołajki (koordynator prac nad dokumentem), Miłki, Pozezdrze, w ścisłej współpracy również z powiatem giżyckim.

 

W dokumencie uwzględnione zostały uwagi, które mogli wnieść sami mieszkańcy, organizacje pozarządowe, firmy i instytucje w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w tym roku równolegle we wszystkich miejscowościach.

 

Wśród wielu ciekawych przedsięwzięć zawartych w strategii jest między innymi stworzenie infrastruktury popularyzującej naukę, prowadzącej działania z zakresu ekoedukacji oraz realizującej działania badawcze wspierające regionalne specjalizacje, którymi są ekonomia wody i żywność wysokiej jakości. W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie Mazurskiego Centrum Nauk o Środowisku w Rezerwacie Łuknajno, funkcjonującego w ramach istniejącej stacji badawczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Naukowo - Edukacyjnego „AquaMazury” w Giżyck