Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów | 10 października

Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów


10 października


 
W październiku obchodzony jest Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej. Niezwykle istotne jest aby wiedza o hospicjach docierała do wielu odbiorców, by raz na zawsze znikały stereotypy, a hospicja mogły pomagać wszystkim,  którzy tej specjalistycznej pomocy potrzebują.
Ruch hospicyjny rozwija się w Polsce od lat osiemdziesiątych. Impulsem do powstania był rodzący się sprzeciw środowisk medycznych wobec braku odpowiedniej opieki dla ludzi śmiertelnie chorych i cierpiących.
Dziś, po prawie 40 latach, opieka paliatywna stała się dziedziną medycyny. Personel medyczny może wybierać spośród szerokiej oferty edukacyjnej m.in. otworzono specjalizacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy i opieki paliatywnej dla pielęgniarek, uruchomiono studia z zakresu psychoonkologii.
Prężnie działają także specjalistyczne instytucje jak Forum Hospicjów Polskich, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, pełnomocnik ds. opieki paliatywnej Ministra Zdrowia, działają konsultanci z medycyny paliatywnej i pielęgniarskiej opieki paliatywnej krajowi i wojewódzcy.
Hospicja, mimo ogromu pracy i chęci niesienia pomocy wciąż borykają się z problemami takimi jak:
  • brak lekarzy i pielęgniarek,
  • brak funduszy.

Jedyne hospicjum w Giżycku prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei opieki paliatywnej, zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobami nowotworowymi. Prezesem Stowarzyszenia „Promyk” jest Pani Maria Popieluch, osoba która codziennie przekracza zakres swoich zwykłych obowiązków, niesie pomoc potrzebującym, udziela się charytatywnie. Pani Maria jest także wieloletnią radną giżyckiej Rady Miejskiej. 
Z okazji Światowego Dnia Opieki Paliatywnej życzymy Pani prezes, członkom zarządu oraz wszystkim współpracownikom wytrwałości i satysfakcji z realizowanej misji.
Giżyckie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” można wspomóc poprzez:
  • Przekazanie 1% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia, numer KRS. 0000030497,
  • Wpłaty na konto stowarzyszenia: Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku, 77 9343 0005 0014 1673 2000 0010,
  • organizowanie zbiórek wśród swoich znajomych: na ślubie, na pogrzebie czy uroczystości rodzinnej.

fot. pixabay.com