Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Mazury To Biznes

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020


www.mazurytobiznes.pl 


 


Stowarzyszenie WJM 2020 działa na kilku biznesowych frontach, z uwagi na wysoki potencjał regionu. W trakcie realizacji jest wiele kluczowych dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich projektów: Cyfrowe Mazury, Mazurska Pętla Rowerowa, Projekt Promocji Gospodarczej 7 Cudów Mazur oraz największa inwestycja Stowarzyszenia – modernizacja szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Skala zainwestowanych środków to ponad 450 mln zł, z czego 316 mln zł to dofinansowanie ze środków europejskich.


 


W skład stowarzyszenia wchodzi 14 sąsiadujących ze sobą gmin: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki, Gmina Miłki, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Sorkwity, Gmina Orzysz, Gmina Biała Piska, Gmina Pisz, Gmina Pozezdrze, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Ryn i Gmina Węgorzewo oraz 3 powiaty Giżycki, Piski oraz Mrągowski.


 


Pomoc ze strony Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera


 


Informacje ogólne:


 • wsparcie przy wyborze lokalizacji, aktualne oferty inwestycyjne
 • potrzebne pozwolenia, niezbędne decyzje
 • obowiązujące ulgi
 • pomoc publiczna, informacje dotyczące możliwości dofinansowania inwestycji, w tym ze środków krajowych i UE
 • opiekun inwestora dedykowany do danego procesu inwestycyjnego 
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami m.in. przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami naukowymi

Wsparcie rekrutacyjne: • organizacja spotkań z urzędami pracy, biurami karier, UWM • budowanie wizerunku inwestora na rynku pracyWspółpraca z urzędami: • organizacja wizyt w gminach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich • spotkania z burmistrzami, wójtami • spotkania z reprezentantami urzędów • wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego • wsparcie w organizacji  szkoleń, warsztatówPomoc w działaniach PR inwestora


 • obecność w publikacjach z promocją gospodarczą Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz poszczególnych gmin
 • konferencje prasowe
 • działania promocyjne na konferencjach branżowych, targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach z zakresu promocji gospodarczej